[CP HR] Opća pravila pružanja usluga certificiranja

Opća pravila

AKD PKI Opća pravila pružanja usluga certificiranja definiraju skup pravila i sigurnosnih zahtjeva koji se moraju primjenjivati prilikom upravljanja postupcima certificiranja i korištenja certifikata.

Temeljem definiranih pravila utvrđuje se prikladnost tipa certifikata za određenu namjenu, odnosno grupu korisnika i/ili elektroničku uslugu.

 

[CPS HR] Pravilnik o postupcima certificiranja

KIDCA Pravilnik o postupcima certificiranja definira postupke i mjere koje primjenjuju Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. pri upravljanju postupcima certificiranja za fizičke i pravne osobe te zainteresirane strane prilikom korištenja certifikata.

Pravilnik je usklađen s AKD PKI Općim pravilima pružanja usluga certificiranja koji izdaje.

 

KIDCA Uvjeti pružanja usluga certificiranja

Uvjeti pružanja usluga certificiranja za fizičke i pravne osobe. Uvjeti su sastavni dio zahtjeva za pružanje usluga certificiranja te su svojim potpisom zahtjeva fizičke i pravne osobe sklapaju Ugovor o certificiranju sa pouzdanim pružateljem usluge kojim su prihvatile obaveze i odgovornosti definirane u Uvjetima pružanja usluga certificiranja.

 

Uvjeti pružanja usluga izdavanja vremenskog žiga

AKD  QTSA  Opći  uvjeti  pružanja  usluga  izdavanja  vremenskog  žiga  na općenitoj  razini definiraju uvjete pod kojima AKD QTSA pruža usluge izdavanja vremenskog žiga te zajedno sa  Zahtjevom za pružanje usluga izdavanja kvalificiranog vremenskog žiga čine Ugovor između korisnika i pouzdanog pružatelja  usluge.

 

Zaštita podataka

AKD d.o.o je pravna osoba koja izdaje certifikate za elektronički potpis i elektronički pečat, koja izdaje elektroničke vremenske žigove i koja ima status kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja.

Ovim dokumentom upoznajemo Vas kojim Vašim osobnim podacima raspolažemo u postupku pružanja usluga povjerenja, u koje svrhe i na koji način ih obrađujemo te s Vašim pravima vezanim uz njihovu obradu.

Najnovije verzije dokumenta/Current version

Obrasci zahtjeva

 

Zahtjev za izdavanje osobnih identifikacijskih i kvalificiranih potpisnih certifikata na kartici

Application form for issuing personal certificates for identification and qualified electronic signature

Zahtjev za izdavanje osobnih certifikata sa organizacijom u subjektu

Application form for issuing personal certificates with organization named in the Subject of certificate

Zahtjev za izdavanje certifikata za elektronički pečat na kartici ili certifikata za udaljeni elektronički pečat

Application form for issuing qualified certificate for electronic seal on card or for qualified certificate for remote electronic seal creation

Zahtjev za izdavanje osobnog kvalificiranog certifikata za udaljeni elektronički potpis

Application form for issuing qualified certificate for remote electronic signature creation

Zahtjev za pristup servisu usluge za izdavanje kvalificiranog vremenskog žiga

Application form for issuing qualified time stamps